...Skip to content

Pravne informacije

Bilo da ste stolar, dizajner interijera ili dizajner kupatila, Palette CAD je vaš partner za sve što trebate!

Pravne informacije

Palette CAD AG (prijašnji Palette CAD GmbH)
Behl­es­stra­ße 9-11
70329 Stutt­gart

Ess­lin­gen Cus­to­mer Cent­re

Mett­in­ger Stra­ße 133
73728 Ess­lin­gen a.N.

Telefon +49 711 9595-0
Fax +49 711 9595-250

in­fo@pa­let­tecad.com

Trade Re­gis­ter Stutt­gart 785686
VAT ID No. DE 178416603
Tax no. 99077/00922

SE­PA Cre­di­tor Iden­ti­fier:
DE18ZZZ00000533921

Upravni odbor: Vol­ker Zel­ler (Predsjedavajući), Dirk Böck­stie­gel, El­vis Grabic, Frank Kobs
Predsjednik upravnog odbora: Dr.-Ing. Wal­ter Zins­er

Isključenje od odgovornosti

Sadržaj stranice

Autor ne prihvaća nikakvu odgovornost za točnost, potpunost ili ažurnost objavljenih informacija. Potraživanja odgovornosti protiv autora koja se odnose na štetu materijalne ili konceptualne prirode koja proizlazi iz uporabe ili neuporabe dostavljenih informacija ili zbog uporabe pogrešnih ili nepotpunih informacija potpuno su isključena, osim ako se može dokazati da postoji namjera ili gruba nepažnja autora. Sve ponude su neobvezujuće i ne podliježu promjenama. Autor zadržava pravo, bez posebne najave, mijenjati, dodavati ili brisati dijelove stranice ili cijelu stranicu ili privremeno ili trajno povući objavu.

Linkovi

U slučaju izravnih ili neizravnih poveznica na druge web stranice (“hiperveze”) koje se nalaze izvan područja odgovornosti autora, odgovornost može nastati samo u slučaju da je autor upoznat sa sadržajem i da mu je to tehnički moguće i razumno očekivati da će spriječiti njihovu upotrebu ako je takav sadržaj nezakonit. Autor ovime izričito izjavljuje da, u vrijeme kada su poveznice kreirane, na povezanim stranicama nije bilo vidljivog ilegalnog sadržaja. Autor nema nikakvog utjecaja na sadašnji ili budući oblik, sadržaj ili autorstvo povezanih stranica. Stoga se ovime izričito ograđuju od svih sadržaja svih povezanih stranica koji su promijenjeni od stvaranja poveznica. Ovo se odnosi na sve poveznice stvorene unutar sadržaja ove stranice i na unose trećih strana u knjige gostiju, forume za rasprave, direktorije poveznica, popise za slanje e-pošte koje je postavio autor i u svim drugim oblicima baza podataka s vanjskim pristupom pisanja njihovom sadržaju. Za nezakonit, pogrešan ili nepotpun sadržaj, a posebno za štetu koja proizlazi iz korištenja ili nekorištenja takvog sadržaja, odgovoran je samo autor/vlasnik ciljne stranice poveznice, a ne osoba koja se samo poziva na stranica s poveznicama.

Autorska prava i prava na zaštitni znak

Autor se trudi u svim publikacijama poštivati autorska prava slika, grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova ili koristiti vlastite ili nelicencirane slike, grafike, zvučne dokumente, video sekvence i tekstove. Sve robne marke i zaštitni znakovi navedeni na web-mjestu koji mogu biti predmetom zaštite trećih strana podliježu bez ograničenja odredbama važećeg zakona o zaštitnim znakovima i pravima vlasništva registriranih vlasnika. Ne može se zaključiti samo zato što su imenovani da marke i robne marke nisu zaštićeni pravima trećih osoba! Autorsko pravo za objavljeni sadržaj koji je izradio autor pripada samo autoru. Umnožavanje ili korištenje takvih slika, grafika, zvučnih dokumenata, video sekvenci i tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama bez izričitog pristanka autora nije dopušteno.

Privatnost

Ukoliko web stranica omogućuje unos osobnih ili poslovnih podataka (e-mail adrese, imena, adrese), te podatke korisnik stavlja na raspolaganje slobodnom voljom. Korištenje i plaćanje svih dostupnih usluga također je dopušteno, u mjeri u kojoj je tehnički moguće i razumno očekivati, bez pružanja takvih podataka ili davanjem anonimiziranih podataka ili pseudonima. Nije dopuštena upotreba podataka za kontakt objavljenih u kontekstu pravnih napomena ili bilo kojeg sličnog konteksta, kao što su poštanske adrese, brojevi telefona i faksa ili adrese e-pošte, za slanje informacija koje nisu izričito tražene. Izričito zadržavamo pravo poduzimanja pravnih koraka protiv pošiljatelja neželjene e-pošte u slučaju kršenja ove zabrane.

Pravna valjanost ovog isključenja odgovornosti

Ovo isključenje odgovornosti treba smatrati dijelom web stranice s koje je napravljena poveznica i/ili referenca na ovu stranicu. Ako dijelovi ili pojedinačne formulacije ovog teksta nisu, nisu više ili nisu u potpunosti u skladu s važećim zakonodavstvom, ostali dijelovi dokumenta ostaju nepromijenjeni u svom sadržaju i valjanosti.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.